หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

การค้นหาทีเดียวทั้งไฟล์

การค้นหาข้อมูล ค่าตั้งต้นของโปรแกรม Excel สามารถค้นหาข้อมูลได้ใน Sheet ที่กำลังทำงานเท่านั้น

ซึ่งสามารถเข้าเมนูค้นหาได้โดย

  1. คลิกเมนู Edit > Find หรือกดแป้น Ctrl+F แล้วคีย์ค่าที่ต้องการค้นหาในช่อง Find what:
  2. คลิกปุ่ม Find จากนั้นหากต้องการหาค่าถัดไปให้คลิกปุ่ม Find Next

หากคลุมพื้นที่ก่อนเข้าเมนูค้นหาจะทำให้จำกัดพื้นที่ในการค้นหา ซึ่งจะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น

หากเราต้องการค้นหาข้อมูลทั้งไฟล์ต้องเลือกเพิ่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเมนู Edit > Find หรือกดแป้น Ctrl+F แล้วคีย์ค่าที่ต้องการค้นหาในช่อง Find what:
  2. คลิกปุ่ม Option > ที่ช่อง Within: เลือก Workbook
  3. คลิกปุ่ม Find จากนั้นหากต้องการหาค่าถัดไปให้คลิกปุ่ม Find Next

ไม่มีความคิดเห็น: