หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ต้องการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของทั้งไฟล์จะทำอย่างไร?

ในการเปลี่ยนรูปแบบเซลล์ของ Excel 2003 ไม่ว่าจะสีตัวอักษร สีพื้นหลัง ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง ตัวหนา ขนาดตัวอักษร ฯลฯ หากต้องการเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่เราสามารถที่จะคลุมพื้นที่เป้าหมายแล้วเลือกกำหนด Format ตามต้องการ แต่กรณีที่เราต้องการเปลี่ยนทีเดียวทั้งไฟล์นั้น เราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเลือกพื้นที่ขึ้นมาก่อน โดยเข้าไปกำหนดตรง Style ได้ครับ โดย
  1. เข้าเมนู Format
  2. เลือก Style
  3. สังเกต Style name: เป็น Normal > คลิก Modify
  4. กำหนดรูปแบบตามต้องการ
จากนั้นทดลองคีย์ค่าใด ๆ ลงในไฟล์จะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าคีย์ใน Sheet ใด เซลล์ใด รูปแบบจะเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ตามด้านบน แม้เราจะ Clear ค่า Format โดยเข้าเมนู Edit > Clear > All ค่า Style ที่เรากำหนดให้กับ Style name ที่ชื่อ Normal จะยังคงอยู่ครับ ค่า Style ในชื่ออื่นที่มาพร้อมกับ Program หรือที่เราสร้างเองภายหลัง เราสามารถที่จะ Delete ทิ้งไปได้ แต่ Style ที่ชื่อ Normal นี้ไม่สามารถลบทิ้งได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: