หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การ Run ตัวเลขแบบเว้นบรรทัดใน Excel

Smile การ Run ตัวเลขให้ต่อเนื่องกันไปโดยไม่เว้นบรรทัดนั้นสามารถทำได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือคีย์ตัวเลขเริ่มต้นแล้วนำเมาส์ไปชี้ที่มุมขวาล่างของเซลล์ (จนปรากฎเครื่องหมาย +) จากนั้นคลิกขวาค้างแล้วลากไปทิศที่ต้องการ เมื่อปล่อยเมาส์จะมี Option ให้เลือกว่าต้องการจะทำสิ่งใด ในเมนูย่อยนั้นก็จะมี Fll Series ซึ่งเป็นการ Run ตัวเลขอยู่ด้วย เมื่อเลือก Fill Series แล้วก็จะเติมตัวเลขตามลำดับให้อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับว่าเราลากไปทิศทางใด หากไปทางขวาและลงด้านล่าง จะเป็นการ Run แบบเพิ่มตัวเลขไปครั้งละ 1 หากลากไปด้านซ้ายหรือขึ้นด้านบนจะเป็นการ Run แบบลดตัวเลขไปครั้งละ 1

กรณีที่ต้องการ Run ตัวเลขแบบเว้นบรรทัดนั้นมีเทคนิคเพิ่มขึ้นอีกนิดตรงที่ว่า ต้องการจะเว้นกี่บรรทัดก็ให้คลุมตัวเลขเริ่มต้นและคลุมเซลล์ว่างไปตามจำนวนที่ต้องการเว้น

ยกตัวอย่างเช่นต้องการให้ข้อมูลเป็นตามภาพด้านล่าง

image

จะเห็นได้ว่า Run ตัวเลขที่บรรทัดที่ 1, 3, 5, 7, 9 โดย Run แบบเว้น 1 บรรทัด  สามารถทำดังนี้ครับ

  1. ที่ A1 คีย์ 1
  2. ลากเมาส์คลุม A1:A2 (A2 เป็นช่องว่าง เพราะต้องการเว้น 1 บรรทัด)
  3. ชี้ไปยังจุดจับเติม (มุมขวาล่างของ A2 เมื่อนำเมาส์ไปชี้แล้วเป็นเครื่องหมาย +)
  4. คลิกจุดจับเติมแล้วลากไปด้านล่างตามต้องการ

หากต้องการเว้น 3 บรรทัดก็ให้คลุม A1:A4 โดย A2:A4 เป็นเซลล์ว่างจากนั้นทำตามข้อ 3-4 ด้านบนก็จะได้ตัวเลขที่ Run แบบเว้นบรรทัดว่าง 3 บรรทัดตามต้องการ Winking smile

ไม่มีความคิดเห็น: