หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การเปลี่ยนชื่อไฟล์จำนวนมากด้วย VBA

กรณีทีเราต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์จำนวนมากและมีอยู่หลาย ๆ โฟลเดอร์คงจะเสียเวลาไม่น้อยหากต้องคีย์เปลี่ยนเอง การเปลี่ยนชื่อไฟล์ในลักษณะดังกล่าวสามารถใช้ VBA เข้ามาช่วยได้ครับ

ตามตัวอย่างในภาพด้านล่าง คอลัมน์ A คือ Path ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ คอลัมน์ B คือชื่อเก่าและคอลัมน์ C คือชื่อใหม่ที่ต้องการ

ภาพแสดงชื่อไฟล์เดิมและใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

image

เราสามารถใช้ Code VBA เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ตามด้านล่างครับ

Sub DoSomething()
Dim rAll As Range
Dim r As Range
With Sheets("List")
Set rAll = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
End With
For Each r In rAll
MyPath = r.Value
MyFile = r.Offset(0, 1).Value
NewName = r.Offset(0, 2).Value
If Dir(MyPath & MyFile) <> "" Then
Name MyPath & MyFile As MyPath & NewName
End If
Next r
End Sub

สำหรับสมาชิกของ http://www.snasui.com สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่นี่ครับ Rename file in folder

ไม่มีความคิดเห็น: