หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

การเปรียบเทียบข้อมูลจาก 2 ชีทแล้วนำผลต่างไปแสดงในชีทที่ 3

Light bulb การนำข้อมูลจาก 2 ชีทมาเปรียบเทียบกันแล้วสรุปข้อมูลที่ต่างกันมาไว้ในชีทที่ 3 วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้และไม่ยุ่งยากลำบากนักก็โดยใช้ PivotTable ซึ่งควรนำข้อมูลทั้งสองชีทมาต่อกันก่อนแล้วเพิ่มคอลัมน์ที่ระบุว่าข้อมูลใดเป็นของชีทเมื่อทำ PivotTable แล้วจะสามารถทราบได้ว่าข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่าง 2 ชีทคือข้อมูลใดบ้าง

สำหรับการสรุปผลต่างของข้อมูลแล้วแสดงรายการข้อมูลที่ต่างกันด้วยสูตรดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากลำบากที่จะทำเช่นนี้ แต่ก็ไม่เกินความสามารถของ Excel โดยไม่ต้องพึ่งพา VBA แต่อย่างใด แต่จะมีหลายลำดับขั้นตอน ดังตัวอย่างตามภาพด้านล่างซึ่งเป็นข้อมูลของ Sheet1, Sheet2 และ Sheet3 ซึ่งเป็นชีทสรุปข้อมูล

ภาพข้อมูลใน Sheet1

image

ภาพข้อมูลใน Sheet2

image

ภาพการสรุปผลต่างของข้อมูลระหว่าง Sheet1 กับ Sheet2

image

จากภาพด้านบนจะเป็นการหาผลต่างระหว่าง 2 ชีทโดยยึดค่าในคอลัมน์ A เป็นหลัก เราสามารถเขียนสูตรที่ Sheet3 ได้ดังนี้ครับ

 1. ที่เซลล์ G1:G2 คีย์ ไม่มีในชีท1, ไม่มีในชีท2 ตามลำดับ
 2. ที่เซลล์ H1 คีย์สูตร
  =SUM(IF(ISNA(MATCH(sheet2!A2:A117,sheet1!A2:A119,0)),1))
  Ctrl+Shift+Enter
 3. ที่เซลล์ H2 คีย์สูตร
  =SUM(IF(ISNA(MATCH(sheet1!A2:A119,sheet2!A2:A117,0)),1))
  Ctrl+Shift+Enter
 4. ที่เซลล์ H3 คีย์สูตร
  =SUM(H1:H2)
  Enter
 5. ที่เซลล์ I1 คีย์สูตร
  =SUM(H$1:H1)-H1+1
  Enter > Copy ไปยัง I2
 6. ที่เซลล์ E3 คีย์สูตร
  =IF(ROWS(E$3:E3)>$H$3,"",LOOKUP(ROWS(E$3:E3),$I$1:$I$2,$G$1:$G$2))
  Enter > Copy ลงด้านล่าง
 7. ที่เซลล์ B3 คีย์สูตร
  =IF(ROWS(B$3:B3)>$H$3,"",CHOOSE(MATCH($E3,$G$1:$G$2,0),INDEX(sheet1!B$2:B$119,SMALL(IF(ISNA(MATCH(sheet2!$A$2:$A$117,sheet1!$A$2:$A$119,0)),ROW(sheet2!$A$2:$A$117)-ROW(sheet2!$A$2)+1),COUNTIF($E$3:$E3,$E3))),INDEX(sheet1!B$2:B$119,SMALL(IF(ISNA(MATCH(sheet1!$A$2:$A$119,sheet2!$A$2:$A$117,0)),ROW(sheet1!$A$2:$A$119)-ROW(sheet1!$A$2)+1),COUNTIF($E$3:$E3,$E3)))))
  Ctrl+Shift+Enter > Copy ไปทางขวาและลงด้านล่าง

การสรุปผลต่างออกมาลักษณะนี้จะช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลด้วยสายตาและลดความผิดพลาดลงได้ครับ Thumbs up

ไม่มีความคิดเห็น: