หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การรวมค่าจากการปัดเศษด้วยสูตรเดียว

ปกติหากเราต้องการหาค่ารวมจากการปัดเศษ จะต้องเขียนสูตร Round ก่อนแล้วค่อย Sum ค่าที่ได้ทั้งหมดออกมาอีกที

การใช้วิธีลัดเพื่อรวมค่าที่ปัดเศษทีเดียวทั้งหมดโดยไม่ต้องเขียนสูตร Round ไว้ก่อนจะทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดเซลล์ได้มาก ยกตัวอย่างเช่น A2:A6 ประกอบด้วย

A2: 2.354
A3: 3.653
A4: 3.765
A5: 9.228
A6: 4.773

หากปัดให้เหลือทศนิยม 2 หลักทั้งหมดก่อนแล้วค่อยรวม ที่เซลล์ใด ๆ สามารถใช้สูตร Array ดังนี้

=Sum(Round(A2:A6,2))

Ctrl+Shift+Enter

หรือหากไม่ต้องการใช้สูตร Array แบบกำหนดเอง ก็สามารถใช้สูตร Array ธรรมชาติแบบด้านล่างเพื่อไม่ต้องกด Ctrl+Shift+Enter

=Sumproduct(Round(A2:A6,2))

Enter

ไม่มีความคิดเห็น: