หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การแปลงค่าตัวเลขที่จัดเก็บเป็น Text ให้เป็น Number

มีหลายกรณีที่เราพบว่าข้อมูลตัวเลขถูกจัดเก็บเป็น Text ทำให้เราไ่ม่สามารถทำการ Vlookup หรือนำมาหาผลรวมได้ จำเป็นต้องแปลงให้เป็นค่าตัวเลขหรือ Number เสียก่อน ซึ่งการทำดังกล่าวมีหลายวิธีครับ เช่น

 1. Data Text to Column
  1. คลุมข้อมูลที่จะเปลี่ยนจาก Text เป็น Value
  2. เข้าเมนู Data > Text to Column > Finish
 2. Function, Formula สมมุติ A2 คือข้อมูล ที่ B2 คีย์
  1. Function Value
   =Value(A2)
  2. Formula เช่น
   =A2+0
   =A2*1
   =A2^1
   =A2/1
   =--A2
   =Value(A2)

   ทดลองเล่นดูครับ แนะนำ 2 ตัวแรก
 3. Paste Special เลือกวางเฉพาะ Value
  1. คลิกเซลล์ว่าง > คลิกขวา > Copy
  2. ไปยังเซลล์เป้าหมาย > คลิกขวา > Paste Special > Value > Add (หรือ Subtract) > OK
 4. เปลี่ยนจาก Shortcut ข้อความเตือน
  1. คลุมข้อมูลเป้าหมายทั้งหมดจะมี Shortcut ซึ่งเป็นคำเตือนแสดงให้เห็น
  2. ทำการคลิกที่ Shortcut ดังกล่าวแล้วเลือก Convert to number

ภาพประกอบการแปลง Text ให้เป็น Nuber

TextToNumber

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คลิกขวา > format cell > number > เลือก number ก็ได้เหมือนกัน ใช่ไหมคะ

คนควน กล่าวว่า...

การกำหนด Format ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเลขทีคีย์แบบ Text ให้เป็น Number ได้ครับ :)