หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การปลด Link ที่ URL หรือ E-Mail Address

ปกติ เมื่อเราคีย์ URL เช่น http://www.google.com หรือคีย์อีเมลเช่น snasui@gmail.com โปรแกรมจะสร้าง Link มาให้ด้วยเสมอ ซึ่งสามารถไปกำหนดไม่ให้สร้าง Link ได้ครับ แต่ถ้าหากเดิมเราไม่ได้กำหนดไว้ก่อนและต้องการแก้ไขไม่ให้มี Link ในภายหลังก็สามารถทำได้เช่นกัน สมมุติข้อมูลอยู่ที่ A1:A5

สามารถปลด Link โดยมีวิธีการดังนี้

  1. คลิกขวาที่เซลล์ว่างใด ๆ แล้วเลือก Copy
  2. คลุม A1:A5 แล้วคลิกขวา แล้วเลือก Paste Special > Multiply > OK

ดูภาพประกอบด้านล่างครับ

RemoveLink

ง่ายมากครับ Winking smile

ไม่มีความคิดเห็น: