หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การกำหนดให้อ้างอิงตำแหน่งเดิมแม้มีการแทรกคอลัมน์หรือแทรกบรรทัด


ปกติหากมีการย้ายเซลล์ สูตรของเราจะทำการเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่นที่ B1 คีย์สูตร

=A1

หากเราย้าย A1 ไปที่ E1 สูตรที่ B1 จะกลายเป็น

=E1

หากเรายังต้องการให้ B1 อ้างถึง A1 เช่นเดิมไม่ว่าจะย้าย A1 ไปไหน ต้องใช้ฟังก์ชั่น Indirect เข้ามาช่วย ซึ่งจะต้องเขียนสูตรที่ B1ใหม่เป็น

=Indirect("A1")

คราวนี้ไม่ว่าเราจะย้าย A1 ไปไหน ค่าในเซลล์ B1 จะยังคงอ้างอิงค่าในเซลล์ A1 เสมอไป เช่น

A1 มีค่าเท่ากับ 5, B1 คีย์สูตร =Indirect("A1") เมื่อทำการย้าย A1 ไปที่ E1 จะทำให้ E1 มีค่าเท่ากับ 5 และ A1 มีค่าเป็นค่าว่าง

เซลล์ B1 จะมีค่าเป็น 0 ซึ่งเป็นค่า A1 (ค่าว่างเมื่อเชื่อมโยงไปเซลล์อื่นจะแสดงค่า 0) ไม่ใช่ 5 ซึ่งแสดงใน E1

ไม่มีความคิดเห็น: