หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สูตรสำหรับตรวจสอบจำนวนวันในเดือนกุมภาพันธ์

เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับว่า ถ้าจะหาว่าปีใดเดือน ก.พ. มี 29 วันจะใช้สูตรอย่างไร โดยไม่ต้องหันไปเปิดปฏิทิน

หลังจากที่คิดเล่น ๆ จนเมื่อยแล้วก็มาดูเฉลยกันครับ Smile with tongue out

สมมุติ A1 คือวันเดือนปี การจะหาว่าปีตามเซลล์ A1 เดือน ก.พ. มีกี่วัน ที่ B1 คีย์สูตรดังนี้ครับ

=Day(Date(Year(A1),3,0))

ลองเปลี่ยนวันเดือนปีในเซลล์ A1 แล้วสังเกตดูผล

Note: Date() จะให้ผลลัพธ์เป็น วันเดือนปี, Day() จะให้ผลลัพธ์เป็นวันที่

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แล้วหากหาจากเศษของการหาร ด้วย 4 ที่ได้ค่า 0 ล่ะครับ ใช่ปีที่มี 29 วันไหมครับ

คนควน กล่าวว่า...

การหารด้วย 4 แล้วเศษจากการหารเป็น 0 คือปีที่มีจำนวนวันในเดือนก.พ.แค่ 28 วันครับ

doct99 กล่าวว่า...

เอาปี ค.ศ. เป็นตัวตั้งครับ
ถ้าหารด้วย 4 ลงตัว เดือนก.พ.ปีนั้นมี 29 วันครับ แต่....
- ถ้าปีค.ศ.นั้นหารด้วย 100 ลงตัว เดือนก.พ.ปีนั้นมี 28 วัน แม้จะหารด้วย 4 ลงตัวก็ตาม
- ถ้าปีค.ศ.นั้นหารด้วย 400 ลงตัว เดือนก.พ.ปีนั้นมี 29 วัน แม้จะหารด้วย 100 ลงตัวก็ตาม

ดังนั้นจะตั้งสูตรให้หารแค่ 4 อย่างเดียวไม่ได้ครับ ไม่งั้นปี ค.ศ.2100, 2200, 2300, 2500,... เดือนก.พ.จะมี 29 วัน ทั้งที่จริงมันมีแค่ 28 วันเอง