หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เมนูด่วน-เกี่ยวกับการคำนวณ

Red roseการให้ชื่อกับช่วงข้อมูล

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการให้ชื่อ
 2. คลิกช่อง Name box (ช่องซ้ายสุดบนบรรทัด Formula bar)
 3. กรอกชื่อตามต้องการแล้ว Enter โดยมีหลักการตั้งตั้งชื่อดังนี้
  1. ชื่อต้องนำหน้าด้วยตัวอักษร
  2. ไม่ควรมีอักษระพิเศษ
  3. ต้องไม่เว้นวรรคถ้าต้องการวรรคให้ใช้เครื่องหมาย _ เชื่อม

Red roseการใช้ชื่อฟิลด์เป็นชื่อข้อมูล สามารถทำได้ดังนี้

 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการให้ชื่อ โดยต้องเลือกชื่อฟิลด์ที่อยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านบนสุดของข้อมูลที่ต้องการให้ชื่อ
 2. เข้าเมนู Insert เลือก Name แล้วคลิก Create
 3. เลือก Check box ว่าต้องการจะให้ฟิลด์ด้านซ้ายหรือด้านบนข้อความเป็นชื่อของข้อมูลแล้วคลิก OK

Red roseการเขียนฟังก์ชั่น

 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการกรอกฟังก์ชั่น
 2. คลิกเมนู Insert แล้วคลิก Function
 3. เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการ แล้วคลิก OK
 4. กรอกส่วนกระกอบของฟังก์ชั่นในกล่องแสดงส่วนประกอบฟังก์ชั่น จากนั้นคลิก OK

Red roseการ Copy สูตรไปใช้ที่เซลล์อื่น

 1. คลิกเลือกเซลล์ต้นทางที่มีสูตร
 2. ที่ Standard Toolbar คลิกปุ่ม Copy หรือกดแป้น Ctrl+C
 3. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการวางสูตร
 4. ที่ Standard Toolbar คลิกเลือก Paste หรือกดแป้น Ctrl+V

Red roseการติดตามแหล่งที่มาและการส่งค่าสูตรไปที่เซลล์อื่น

 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการตรวจสอบ
 2. คลิกเมนู Tools เลือก Formula Auditing
  1. กรณีต้องการตรวจสอบแหล่งที่มาคลิก Trace Precedents
  2. กรณีต้องการตรวจสอบการส่งค่าสูตรไปใช้ที่เซลล์อื่นเลือก Trace Dependents

Red roseต้องการลบเครื่องหมายการติดตามสูตร

 • เข้าเมนู Tools เลือก Formula Auditing แล้วคลิก Remove All Arrows

Red roseการประเมินสูตรเพื่อตรวจสอบการคำนวณ

 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการประเมินสูตร
 2. คลิกเมนู Tools เลือก Formula Auditing แล้วเลือก Evaluate Formula
 3. คลิก Evaluate เพื่อตรวจสอบการคำนวณผล

Red roseการติดตามดูค่าในเซลล์ใด ๆ

 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการติดตามดูค่าแบบ Real time
 2. คลิกเมนู Tools เลือก Formula Auditing แล้วคลิก Show Watch Window
 3. คลิก Add Watch แล้วคลิก Add

Red roseการลบค่าที่ติดตาม

 1. หากได้ทำการปิดกล่อง Watch ให้เข้าไปเปิดใหม่โดยคลิกเมนู Tools แล้วเลือก Formula Auditing คลิก Show Watch Window
 2. ในกล่อง Watch Window คลิกเลือกค่าที่ต้องการลบ
 3. คลิก Delete Watch

ไม่มีความคิดเห็น: