หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำอย่างง่าย

โปรแกรม Excel สามารถประยุกต์ให้สุ่มค่าที่ไม่ซ้ำได้ ซึ่งประโยชน์อาจนำไปใช้ในกรณีของการจับสลากผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล หรือเล่นเกมส์ เป็นต้น

สมมุติมีรายชื่อตั้งแต่ A2:A20 และเราต้องการเลือกมา 10 ชื่อโดยไม่ให้ซ้ำ ให้ผลลัพธ์อยู่ในเซลล์ D2:D11 สามารถทำได้ดังนี้

1. ที่ B2 คีย์

=Rand() > Copy ลงไปถึง B20

2. ที่ C2 คีย์

=Rank(B2,$B$2:$B$20) > Copy ลงไปถึง C20

3. ที่ D2 คีย์

=Index($A$2:$A$20,Match(Rows($D$2:D2),$C$2:$C$20,0))

Enter > Copy ลงไปด้านล่างถึง D11

ลองกดแป้น F9 สังเกตการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น: