หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การซ่อนหลาย Sheet พร้อมกัน

สำหรับ Excel 2003 การซ่อน Sheet สามารถทำพร้อมกันหลาย ๆ Sheet ได้ง่าย ๆ เพียงคลิก Sheet แรกไว้ก่อน จากนั้นหากจะซ่อน Sheet อื่นซึ่งอาจจะมีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งคือ

  1. อยู่ติดกันกับ Sheet แรกที่เลือกไว้แล้ว ให้กดแป้น Shift แล้วเลือก Sheet สุดท้าย จะเป็นการเลือกหลาย Sheet ที่อยู่ติดกันพร้อมกันในคราวเดียว
  2. อยู่ไม่ติดกันกับ Sheet แรกที่เลือกไว้แล้วให้กดแป้น Ctrl+เมาส์คลิกเลือก Sheet ที่ต้องการซ่อนตามต้องการ จะเป็นการเลือก Sheet ที่ไม่อยู่ติดกันหลาย ๆ Sheet

เมื่อต้องการซ่อนหลายชีทพร้อมกันให้เข้าเมนู Format > Sheet > Hide ก็จะเป็นการซ่อน Sheet ที่เลือกพร้อมกันทีเดียว

แต่เมื่อจะยกเลิกการซ่อน เราไม่สามารถยกเลิกการซ่อนหลาย ๆ Sheet ได้ในคราวเดียวด้วยการเข้าเมนู Format > Sheet > Unhide ครับ เนื่องจากโปรแกรมกำหนดให้ยกเลิกการซ่อนได้ครั้งละ 1 Sheet เท่านั้น หากเราต้องการยกเลิก Sheet ที่ซ่อนไว้จำนวนมากให้ทำดังนี้ครับ

  1. จะต้องเปิดหน้าต่าง VBE ด้วยการคลิกขวาบน Sheet ใด Sheet หนึ่งแล้วเลือก View Code
  2. แล้วทำการยกเลิกด้วยการคลิกเลือกชีทแล้วกำหนดค่า Visible ในหน้าต่าง Properties ให้เป็น -1 - xlSheetvisible

Note: กรณีไม่มีหน้าต่าง Properties ให้กดแป้น F4

ไม่มีความคิดเห็น: