หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

เทคนิคการ Match Data ด้วย Subtotal

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขโดยเฉพาะนักบัญชีมักจะมีปัญหาด้านนี้กันมากครับ คือ ต้องการนำตัวเลขทางด้านบวกจับคู่กับตัวเลขทางด้านลบซึ่งมีค่าเท่ากัน เป็นการหาตัวเลขที่ไม่เข้าคู่ เพื่อจะได้ดำเนินการหาสาเหตุต่อไป

VDO ทางด้านล่างนี้ สาธิตการจัดกลุ่มตัวเลขด้วยการใช้ Subtotal เพื่อหาว่ามียอดรวมของกลุ่มข้อมูลใดไม่เป็น 0 ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นในการจำแนกข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ไม่เข้าคู่ไปใช้ต่อไป

โดยมีวิธีการดังนี้ครับ

  1. เพิ่มคอลัมน์ด้านท้ายตาราง
  2. ใช้ฟังก์ชั่น ABS เพื่อ Absolute
  3. จัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
  4. ทำ Subtotal

ภาพประกอบการ Match Data ด้วย Subtotal

MatchDataWithSubtotal 

จะเห็นว่าการ Match ด้วย Subtotal เป็นเรื่องง่ายที่เราคาดไม่ถึง ซึ่งเรามักมุ่งไปแก้ปัญหาด้วยฟังก์ชั่นแทน ต่อไปนี้ก็คงเป็นเรื่องง่าย ๆ แล้วใช่ไหมครับ Winking smile

ไม่มีความคิดเห็น: