หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

การลบ Text Format

ในการนำข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเช่น SQL, Oracle, หรือจาก Web เข้ามายัง Excel ในบางครั้งพบว่าจะมีเครื่องหมาย (เครื่องหมายฝนทอง) ติดมาหน้าตัวอักษรและตัวเลขด้วย เครื่องหมายฝนทองที่อยู่ด้านหน้าสุดนำหน้าอักขระใด ๆ ในเซลล์เช่นนี้ใน Excel ถือว่าเป็นการจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็น Text ครับ ซึ่งเป็นการจัดรูปแบบลักษณะหนึ่ง

กรณีที่เครื่องหมายฝนทองนำหน้าตัวเลขซึ่งมีรูปแบบเป็น Text แต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็น Number โดยให้ตัวเลขชิดขวาเซลล์ในทันที เราสามารถ Copy เซลล์ว่างที่ไม่มีค่าใด ๆ มา Paste Special > Value > Add ได้ ซึ่งหมายถึงการบวกด้วย 0 นั่นเองครับ

แต่กรณีที่ข้อมูลเดิมเป็นข้อความและมีเครื่องหมายฝนทองนำหน้า (ซึ่งไม่จำเป็นเพราะไม่มีเครื่องหมายฝนทองนำหน้าก็เป็นข้อความอยู่แล้ว) เราสามารถที่จะปลดเครื่องหมายฝนทองไปเสียก็ได้ครับ โดย

  1. คลุมคอลัมน์ที่ไม่มีการจัดรูปแบบใด ๆ
  2. คลิกขวา > Copy
  3. คลุมข้อมูลปลายทาง > คลิกขวา > Paste Special
  4. เลือก Format > OK

ดูรูปประกอบตามด้านล่าง

PasteSpecialFormat

สามารถถาม-ตอบปัญหา Excel ได้ที่ http://www.snasui.com/ ซึ่งสามารถแนบไฟล์แนบภาพได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: