หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การหาตัวเลขที่หายไปจากชุดข้อมูล

ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดทำข้อมูลคือ กรณีมีข้อมูลแบบตัวเลข แต่ข้อมูลชุดนั้นไม่ได้มีข้อมูลทุกลำดับ มีการเว้นช่วงลำดับไปบ้าง และจำเป็นต้องหาข้อมูลที่ถูกเว้นช่วงไปนั้นว่ามีค่าใดบ้าง หากว่าเป็นการหาลำดับที่เว้นไปจากข้อมูลที่มีจำนวนมากแล้ว จะหาด้วยสายตาได้ลำบาก เราสามารถใช้ Excel ทำงานนี้แทนเราได้ดังภาพด้านล่าง ซึ่งจะช่วยให้เราทำงานลักษณะนี้ได้อย่างง่ายดายครับ

ภาพตัวอย่างการหาลำดับที่เว้นช่วงไป

2007RetriveValues

ไม่มีความคิดเห็น: