หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเลื่อนการแสดงผลข้อมูลตามค่าที่กำหนด

สำหรับการเลื่อนการแสดงผลข้อมูลออกไป น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการเลื่อนนัดการผ่อนชำระหรืองานที่เกี่ยวกับการรับเงินเป็นงวด ๆ หรือการประมาณการต่าง ๆ ซึ่งเมื่อระบุงวดที่เลื่อนออกไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าการรับชำระเริ่มที่งวดใดและสิ้นสุดที่งวดใด

ยกตัวอย่างตามภาพด้านล่าง ที่เซลล์ B10 จะเป็นเซลล์ที่กำหนดว่าให้นำชุดข้อมูลใน C8:L8 มาแสดงที่ C10 เป็นต้นไป โดยหากเลือก B10 เป็น 0 ก็จะเริ่มแสดงชุดข้อมูลที่ C10 หากเลือกเป็น 3 ก็จะเริ่มแสดงข้อมูลที่ F10 ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการดูและนำข้อมูลไปตัดสินใจต่อไป

ภาพแสดงการเลื่อนการแสดงผลข้อมูลตามค่าทีกำหนด

ShiftDataWithFormula

ซึ่งใช้สูตรที่ C10 ตามด้านล่าง

=IF(COLUMNS($C10:C10)>COUNT($C8:$L8)+$B10,"",IF(COLUMNS($C10:C10)-$B10<1,"",INDEX($C$8:$L$8,COLUMNS($C10:C10)-$B10)))

Enter > Copy ไปทางขวา
 Winking smile

ไม่มีความคิดเห็น: