หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การกำหนด Headers และ Footers เป็นตัวเลขไทย

การกำหนด Headers และ Footers เป็นตัวเลขไทย สามารถใช้เครื่องหมาย &, [ ] และข้อความประกอบกันเพื่อให้แสดงตัวเลขหน้า จำนวนหน้า วันที่ และเวลา เป็นตัวเลขไทย

Open-mouthed smile กรณีเป็น Excel 2003 สามารถเข้าเมนููเพื่อกำหนด Headers และ Footers ตามด้านล่าง

  1. เข้าเมนู View > คลิก Header and Footer
  2. ทำการกำหนด Headers และ Footers โดยคลิกปุ่ม Custom Header หรือ Custom Footer แล้วเปลี่ยนอักขระหลังเครื่องหมาย & และระหว่างเครื่องหมายก้ามปูตามตารางด้านล่างครับ

Winking smile กรณีเป็น 2007 ขึ้นไปสามารถเข้าเมนููเพื่อกำหนด Headers และ Footers ตามด้านล่าง

  1. คลิกที่เมนู Page Layout > Print Title > Header/Footer
  2. ทำการกำหนด Headers และ Footers โดยคลิกปุ่ม Custom Header หรือ Custom Footer แล้วเปลี่ยนอักขระหลังเครื่องหมาย & และระหว่างเครื่องหมายก้ามปูตามตารางด้านล่างครับ

ภาพแสดง Code สำหรับแสดงเลขหน้า วันเวลา เป็นตัวเลขไทย

HeaderAndFooter

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการให้แสดงเป็น หน้าที่ ๑ จาก ๒๐ หน้า ให้กำหนดดังนี้

หน้าที่ &[หน้าที่] จาก &[จำนวนหน้า] หน้า

image

Smile Open-mouthed smile Winking smile

ไม่มีความคิดเห็น: