หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

การหา Unique Value จากค่าที่ได้จากการกรอง

สำหรับการหาค่า Unique Value เราสามารถหาได้จากหลาย ๆ วิธีตาม Link นี้ครับ การหารายการเฉพาะที่ไม่ซ้ำ แต่หากเป็นการหาค่าที่ไม่ซ้ำจากรายการที่ได้จากการกรองต้องพึ่งสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ยกตัวอย่างมีข้อมูลอยู่ที่ A2:B10 หลังจากกรองแล้วให้นับเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำในช่วง A2:A10

เราสามารถคีย์สูตรใน D1 ได้ตามด้านล่างครับ Winking smile

=SUM(IF(MATCH(IF(SUBTOTAL(3,OFFSET(B2,ROW(B2:B10)-ROW(B2),0)),A2:A10),IF(SUBTOTAL(3,OFFSET( B2,ROW( B2:B10)-ROW(B2),0)),A2:A10),0)=ROW(A2:A10)-ROW(A2)+1,SUBTOTAL(3,OFFSET(B2,ROW(B2:B10)-ROW(B2),0))))

Ctrl+Shift+Enter

ภาพตัวอย่างภาพการใช้สูตรหาค่า Unique จากค่าที่ได้จากการกรอง

image

ไม่มีความคิดเห็น: