หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

การ Resize Coment พร้อมกันทุก Sheet

กรณีที่มีปัญหากล่องความเห็นหรือกล่อง Comment จำนวนมากมีขนาดไม่พอดีกับข้อความ เช่นเล็กไปหรือใหญ่ไป หากต้องจัดการด้วยมือเพื่อให้พอดีกับข้อความแล้วจะทำเสียเวลาไปมากมายครับ

จากปัญหาดังกล่าว เราสามารถใช้ Code VBA ตามด้านล่างในการจัดการปรับกล่องความเห็นให้พอดีกับข้อความพร้อมกันทีเดียวทุกชีทได้ครับ Winking smile

Sub AutoSizeCmt()
Dim i As Integer
Dim c As Comment
Dim cmt As Comments
For i = 1 To Worksheets.Count
Set cmt = Worksheets(i).Comments
For Each c In cmt
c.Shape.TextFrame.AutoSize = True
Next c
Next i
End Sub


ไม่มีความคิดเห็น: