หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การค้นหาบางอักขระในข้อความ

Smile สำหรับการค้นหาบางอักขระในข้อความ โดยไม่คำนึงว่าว่าอักขระนั้นจะมีจำนวนเท่าใดและอยู่ส่วนใดของข้อความ เราสามารถใช้สูตรมาช่วยค้นหาได้ครับ

ยกตัวอย่างเช่น มีรายชื่อตัวยาอยู่ในช่วงเซลล์ A2:A10 ต้องการคีย์ค้นหาในเซลล์ C2 แค่บางอักขระแล้วให้แสดงรายชื่อตัวยาออกมาในเซลล์ D2 เป็นต้นไป

เราสามารถเขียนสุตรได้ตามด้านล่างครับ

  1. ที่ C2 คีย์คำค้นตามต้องการ
  2. คีย์สูตรที่ D2 ตามด้านล่าง
    =IFERROR(INDEX($A$2:$A$10,SMALL(IF(MMULT(ISNUMBER(SEARCH(MID($C$2,TRANSPOSE(ROW(INDIRECT("1:"&LEN($C$2)))),1),$A$2:$A$10))+0,LEN(MID($C$2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN($C$2))),1)))=LEN($C$2),ROW($A$2:$A$10)-ROW($A$2)+1),ROWS(D$2:D2))),"")
    Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง

ภาพตัวอย่างการค้นหาบางอักขระในข้อความ

image

ไม่มีความคิดเห็น: