หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Code สั่ง print ผ่านวงแลน

Freezing ปัญหาใช้ Macro สั่ง Print ผ่านวงแลน เมื่อนำไฟล์งานไป print เครื่องอื่น กลับ print ไม่ได้ เนื่องจาก Printer ที่กำหนดค่าไว้ Macro เป็นอีก Port แต่เครื่องที่นำไฟล์ไปใช้เป็นอีก Port ซึ่ง Port ของ Printer ไม่ตรงกัน

ตัวอย่างเครื่อง Print ที่กำหนดไว้ใน Macro

เครื่องแรก >>\\172.30.53.61\OKI MICROLINE 791 บน Ne06:
เครื่องที่สอง >>\\172.30.53.61\OKI MICROLINE 791 บน Ne13:

ทางเลือกหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหา เราสามารถใช้ Code กำหนดให้ผู้ใช้เลือก Printer เองแทนการ Loop หา Port หรือกำหนด Port ตามตัวอย่างด้านล่างครับ Punch

Sub PrintOutput()
Dim Apt As String
If Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show Then
Apt = Application.ActivePrinter
End If
Application.ActivePrinter = Apt
Range("A1:F35").PrintOut
End Sub


Excel Forum • แสดงกระทู้ - Code สั่ง print ผ่านวงแลน

ไม่มีความคิดเห็น: