หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การตัดเอาตัวอักษรตัวแรกของข้อความมาแสดง

Sick smile กรณีมีข้อความอยู่ในเซลล์ใด ๆ แล้วต้องการตัดตัวอักษรโดยมีเงื่อนไขตามด้านล่างคือ

  1. ถ้าตัวอักษรแรกเป็น พยัญชนะ ให้ตัดตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะตัวแรกนับจากซ้ายมือออกมา
  2. ถ้าตัวอักษรแรกเป็น สระ ให้ตัดตัวอักษรที่ถัดจากสระซึ่งเป็นพยัญชนะตัวแรกนับจากซ้ายมือออกมา

ยกตัวอย่างเช่น

ถ้า A1 คือ าญจนา ผลลัพท์ที่ต้องการ คือ
ถ้า A1 คือ เกวัฒน์ ผลลัพท์ที่ต้องการ คือ
ถ้า A1 คือ รุ้งทอง ผลลัพท์ที่ต้องการ คือ

เราสามารถเขียนสูตรที่ B1 เพื่อหาอักขระตัวแรกของค่าใน A1 ได้ตามด้านล่างครับ

=MID(A1,MIN(SEARCH(CHAR(ROW($161:$206)),A1&CHAR(ROW($161:$206)))),1)

Ctrl+Shift+Enter Nerd smile

Excel Forum • แสดงกระทู้ - การตัดตัวอักษร แบบมีเงื่อนไข

ไม่มีความคิดเห็น: