หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แทรกบรรทัดผลรวมสูตรไม่ขยายตามจะทำอย่างไร?

ปกติเมื่อเราแทรกบรรทัดที่เป็นผลรวมแล้วมีการกรอกตัวเลขเพิ่ม จะต้องมาแก้ไขสูตรผลรวมใหม่เพื่อให้รวมบรรทัดที่แทรกด้วยเสมอ ยกตัวอย่างเช่น A1:A5 มีข้่อมูลดังนี้

5
2
3
4
8

และที่ A6 เขียนสูตร

=Sum(A1:A5)

หากเราแทรกที่บรรทัด A6 แล้วคีย์ตัวเลขใด ๆ สูตรใน A7 จะไม่รวมตัวเลขที่เพิ่งคีย์ไปล่าสุด และยังคงแสดงเป็น

=Sum(A1:A5)

แต่ทั้งนี้เราต้องการให้แสดงเป็น

=Sum(A1:A6)

หากต้องการให้สูตรขยายตามและรวมยอดที่คีย์เข้ามาล่าสุดให้ด้วย ต้องแทรกในบรรทัดก่อนบรรทัดยอดรวมเสมอ ซึ่งอาจไม่สะดวกในการทำงานบางงาน และเนื่องจากมีการแทรกบรรทัดเพิ่มเข้ามาแล้วไม่ว่าจะแทรกบรรทัดใด สูตรผลรวมควรจะต้องขยายให้ด้วย เราสามารถแก้ไขสูตรที่ A6 เสียใหม่เป็น

=Sum(Offset(A$1,0,0,Row()-Row(A$1),1))

จะทำให้สูตรขยายให้เสมอเมื่อมีการแทรกบรรทัดครับ

ไม่มีความคิดเห็น: