หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การปัดเศษตามจำนวนที่ต้องการ

การปัดเศษแบบปกติใน Excel สามารถใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการปัดเศษ ซึ่งได้แก่

Round
Roundup
Rounddown
Ceiling
Floor
Int
Trunc

แต่หากต้องการปัดตามจำนวนที่ต้้องการ ยกตัวอย่างเช่นปัดคราวละ 5 หมายถึงว่าหากหลักหน่วยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ให้ปัดเป็น 5 ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดเป็น 0 สามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น Round ได้ดังนี้ครับ

สมมุติค่าที่ต้องการปัดอยู่ที่ A1 ที่เซลล์ B1 คีย์

=Round(A1/5,0)*5

สูตรด้านบนนี้ต่างจากสูตร

=Ceiling(A1,5)

เนื่องจาก Ceiling จะปัดขึ้นเป็นจำนวนเท่าของ 5 เสมอ

และต่างจาก

=Floor(A1,5)

เนื่องจาก Floor จะปัดลงเป็นจำนวนเท่าของ 5 เสมอ

สำหรับฟังก์ชั่นการปัดคราวละตามที่กำหนดสามารถใช้ Mround ได้อีกฟังก์ชั่นหนึ่ง เช่น

=Mround(A1,5)

ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ Round(A1/5,0)*5 เพียงแต่การใช้ Mround ต้องติดตั้ง Analysis Toolpak สำหรับ Excel 2003 สามารถทำการติดตั้งโดย

เข้าเมนู Tools เลือก Add-ins > ทำเครื่องหมายที่ Analysis Toolpak > OK

ไม่มีความคิดเห็น: