หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การสั่งให้คำนวณแผ่นงานหรือสมุดงาน

ในการสั่งให้ Excel ทำการคำนวณสามารถใช้ Shortcut ดังข้างล่างนี้

  1. กด F9 จะทำการคำนวณสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งสุดท้ายในสมุดงานที่เปิดอยู่ทั้งหมด ถ้าสมุดงานถูกตั้งค่าเป็นการคำนวณอัตโนมัติ ก็ไม่จำเป็นต้องกดเป็น F9 เพื่อคำนวณ
  2. กด SHIFT+F9 จะทำการคำนวณสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งสุดท้ายบนแผ่นงานปัจจุบัน
  3. กด CTRL+ALT+F9 จะทำการคำนวณสูตรทั้งหมดในสมุดงานทั้งหมดทุกสมุดงานที่กำลังทำงาน โดยไม่สนใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งสุดท้ายที่มีการคำนวณหรือไม่
  4. กด CTRL+SHIFT+ALT+F9 จะทำการตรวจสอบสูตรที่อ้างถึงอีกครั้ง จากนั้นจะทำการคำนวณสูตรทั้งหมดในสมุดงานที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่ามีเปลี่ยนมาจากครั้งที่แล้วหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น: