หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การแสดงรายการโดยไม่รวมค่าที่ซ้ำ

กรณี ที่เรามีข้อมูลซึ่งประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกันจำนวนมาก หากต้องการที่จะให้โปรแกรมแสดงรายการทั้งหมดโดยไม่รวมค่าที่ซ้ำ สามารถใช้ Advanced Filter ทำได้ดังนี้

 1. สมมุติข้อมูล A1:A10 มีดังต่อไปนี้
  A1: Fruits
  A2: Apple
  A3: Cherry
  A4: Pear
  A5: Cherry
  A6: Plum
  A7: Apple
  A8: Apple
  A9: Pear
  A10: Apple
 2. คลิกเมนู Data > Filter > Advanced Filter
 3. ตรง Action เลือก Copy to another location
 4. คลิกในช่อง List Range ลากคลุม $A$1:$A$10
 5. คลิก Unique records only
 6. คลิกในช่อง Copy to และคลิกเซลล์ B1
 7. OK

โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่คอลัมน์ B ดังข้างล่างนี้

B1: Fruits
B2: Apple
B3: Cherry
B4: Pear
B5: Plum

การ ใช้ Advanced Filter เพื่อเลือกค่าที่ไม่ซ้ำสามารถใช้ได้กับหลาย ๆ คอลัมน์ และหากต้องการให้กรองและแล้วแสดงในฐานข้อมูลเดิม สามารถเว้นข้อ 6 ด้านบนไว้ได้

ไม่มีความคิดเห็น: