หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552

การใช้ฟังก์ชั่น And และ Or

          เมื่อกล่าวถึงฟังก์ชั่น And และ ฟังก์ชั่น Or หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไร และสงสัยว่าใช้ทำอะไรได้บ้าง ใช้เมื่อใด ซึ่งที่จริงแล้วฟังก์ชั่น And และฟังก์ชั่น Or มีประโยชน์มากมายสำหรับการหาค่าใด ๆ โดยมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไข โดยเฉพาะใช้ร่วมกับฟังก์ชั่น If

          ฟังก์ชั่น And อยู่ในประเภทฟังก์ชั่น ตรรกะ ซึ่งมีพวกเดียวกันได้แก่ If, Or, Not, True, False ซึ่งฟังก์ชั่น And จะให้ผลลัพธ์เป็น True ถ้าทุกเงื่อนไขเป็นจริง และถ้าหากว่ามีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในจำนวนทั้งหมดไม่เป็นจริง จะคืนค่าเป็น False

          ส่วนฟังก์ชั่น Or ถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงจะให้ผลลัพธ์เป็น True ถ้าไม่เป็นจริงทั้งหมดทุกเงื่อนไข จะให้ผลลัพธ์เป็น False

          ยกตัวอย่างเช่นมีโจทย์ว่า หาก A1 และ B1 และ C1 มากกว่า 10 ให้แสดงคำว่า Yes หากพบว่าเซลล์หนึ่งเซลล์ใดไม่มากกว่า 10 ให้แสดงคำว่า No สามารถนำฟังก์ชั่น And มาใช้ร่วมกับฟังก์ชั่น If ได้ดังนี้ ที่เซลล์ใด ๆ คีย์

=If(And(A1>10,B1>10,C1>10),"Yes","No")

Enter

          และหากต้องการว่า ถ้าหากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็ให้แสดงคำว่า Yes ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง 3 เซลล์ให้แสดงคำว่า No ที่เซลล์ใด ๆ คีย์

=If(Or(A1>10,B1>10,C1>10),"Yes","No")

Enter

ทดลองเล่นโดยเพิ่ม, ลด, เปลี่ยนเงื่อนไข แล้วสังเกตดูผลครับ

1 ความคิดเห็น:

Bank9597 กล่าวว่า...

อันนี้ก็ง่ายอีกแล้ว กั่ก กั่ก