หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552

สูตรที่แสดงค่าผิดพลาดเมื่อปิดไฟล์

กรณีที่เราทำงานกับไฟล์ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับไฟล์อื่น หากปิดไฟล์ต้นแหล่งไปแล้ว ทำไมสูตรที่เราเขียนไว้เกิดค่าผิดพลาดขึ้น เช่นติด #Ref! หรือ #Value!

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าเป็นข้อจำกัดของ Excel ในบางฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้กับไฟล์ที่ปิดไปแล้วได้ครับ ฟังก์ชั่นดังกล่าวได้แก่

  1. Sumif
  2. Countif
  3. Offset
  4. Indirect

หากปิดไฟล์ต้นแหล่ง 3 ตัวแรกจะเกิดค่าผิดพลาดเป็น #Value! และ Indirect จะเกิดค่าผิดพลาดเป็น #Ref! ดังนั้นในการใช้สูตรเพื่อหาข้อมูลจากไฟล์อื่นจำเป็นต้องระวังในการใช้สูตร 4 ตัวนี้ข้ามไฟล์ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: