หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

การใช้ Max, Min แทน If

ปกติเราใช้ฟังก์ชั่น If เมื่อทำงานกับข้อมูลตัวเลขที่ต้องการเลือกมาตามเงื่อนไขอย่างน้อยสองเงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่น เงื่อนไขคือ

  1. ถ้า A1 มีค่าน้อยกว่า 0 ให้ B1 แสดงค่าเป็น 0
  2. ถ้า A1 ไม่น้อยกว่า 0 ให้ B1 แสดงค่าใน A1

ปกติเราสามารถเขียนสูตร If ที่ B1 ได้ดังนี้

=If(A1<0,0,a1)

กรณีเช่นนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น Max แทนฟังก์ชั่น If ได้เช่นกัน โดยสามารถเขียนเป็น

=Max(0,A1)

ความหมายของสูตรคือหาค่าที่มากกว่าระหว่างค่า 0 และค่าใน A1 ส่วนค่าที่น้อยกว่า 0 เราถือว่าเป็น 0 ตามเงื่อนไขของโจทย์

สมมุติโจทย์ใหม่ดังนี้

  1. ถ้า A1 มีค่ามากกว่า 10 ให้แสดงค่า 10
  2. ถ้า A1 ไม่มากกว่า 10 ให้แสดงค่าใน A1

เราสามารถเขียนสูตร If สำหรับโจทย์นี้ที่ B1 ได้ดังนี้

=If(A1>10,10,A1)

กรณีเช่นนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น Min แทนฟังก์ชั่น If ได้เช่นกัน โดยสามารถเขียนเป็น

=Min(10,A1)

ความหมายของสูตรคือหาค่าที่น้อยกว่าระหว่างค่า 10 และค่าใน A1 นั่นก็คือค่าที่มากกว่า 10 เราถือว่าเป็น 10 ตามเงื่อนไขของโจทย์

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ให้หาง่ายๆๆนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีมากเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ