หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

เทคนิคการ Preview เฉพาะหน้าที่ต้องการ

กรณีที่มีงานจำนวนหลายหน้า และหากต้องการ Preview ดูก่อนที่จะ Print งาน โปรแกรม Excel จะเริ่ม Preview ให้ตั้งแต่หน้าแรกเสมอ

ในบางโอกาสเราต้องการดูหน้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน้าแรก หากกดปุ่ม Preview ก็จะต้องกดปุ่ม Next ไปเรื่อย ๆ จนถึงหน้าที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่นต้องการดูเฉพาะหน้า 50 ก็จะต้องการกด Next ไปเรื่อย ๆ จนถึงหน้า 50 เป็นต้น

เทคนิคในการ Previw เฉพาะหน้าที่ต้องการให้ทำดังนี้ครับ

  1. เข้าเมนู File
  2. เลือก Print แทนการเลือก Preview
  3. กรอกหน้าที่ต้องการ Preview ในช่อง Page(s) From: หรือหากเลือกเป็นช่วงก็สามารถกรอกในช่อง To: ด้วย
  4. คลิกปุ่ม Preview

กรณีการกรอก From: และ To: ด้วย จะจำกัดให้เราสามารถดูเอกสารเฉพาะหน้าที่เลือกเท่านั้นครับ ส่วนหากเลือก From: ช่องเดียว จะเริ่ม Preview ให้เราตั้งแต่หน้าที่เราเลือกและยังสามารถคลิก Next เพื่อดูหน้าถัดไปได้อีก แต่ไม่สามารถคลิกย้อนกลับไปยังเลขหน้าซึ่งอยู่ลำดับก่อนเลขหน้าที่เราเลือกไว้

ไม่มีความคิดเห็น: