หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สาเหตุที่ไม่สามารถแทรกแถวหรือคอลัมน์ได้

ปรากฏการณ์อันน่าตระหนกตกใจอย่างยิ่งเมื่อไฟล์ที่เรากำลังทำงานไม่สามารถที่จะแทรกแถวหรือคอลัมน์ได้อีก แต่เราจำอย่างยิ่งอีกเช่นกันที่จะต้องแทรกแถวหรือคอลัมน์

การที่แทรกแถวหรือคอลัมน์ไม่ได้อีกเกิดจากเซลล์บางเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์สุดท้ายของแผ่นงานมีอักขระ หรือไม่เป็นเซลล์ว่าง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ Excel จะไม่ยอมให้แทรกแถวหรือคอลัมน์ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล

การที่เซลล์ในแถวหรือคอลัมน์สุดท้ายไม่เป็นเซลล์ว่าง อาจจะเนื่องจากบางคนใช้เทคนิคไปแอบซ่อนค่าใด ๆ ไว้แล้วใช้อ้างอิงในภายหลัง หรือเป็นการให้ค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่นเลื่อนไปบรรทัดล่างสุดแล้วไปโดนแป้น Space bar เช่นนี้จะเกิดอักขระซึ่งเป็นค่าวรรคในเซลล์นั้น

วิธีการแก้ไข ถ้าหากเป็นการจงใจคีย์ค่าไว้ก็ให้ทำการย้ายไปในบรรทัดอื่นที่ห่างออกไปจากบรรทัดสุดท้าย โดยให้เพียงพอสำหรับการแทรกในภายหลัง แต่หากไม่ได้จงใจคีย์ค่าใด ๆ ก็ให้คลุมแถวว่างทั้งหมดจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วกดแป้น Delete และทำเช่นเดียวกันกับคอลัมน์ จากนั้นค่อยทำการแทรกแถวหรือคอลัมน์ตามต้องการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: