หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เทคนิคการเรียงข้อมูลตามสี

ปกติการจัดเรียงข้อมูลใน Excel 2003 ไม่สามารถเรียงตามสีเพื่อให้ข้อมูลสีเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ การทำเช่นนั้นจะต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยครับ

เทคนิคดังกล่าวเป็นการใช้ Excel 4 Macro Function ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ร่วมกับการกำหนดชื่อให้กับเซลล์หรือช่วงเซลล์ ไม่ได้เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้แบบปกติ สำหรับคู่มือการใช้งานมีมาในกับ Excel 2000 เท่านั้น และแม้ใน Version ที่สูงกว่า 2000 จะไม่มีคู่มือมาให้ ก็ยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ เครื่องที่ใช้งานจะต้องกำหนดให้โปรแกรม Excel ยอมรับการใช้งาน Macro เสียก่อนครับ โดยเข้าเมนู Tools > Macro > Security > เลือก Medium หรือ Low เพราะโปรแกรมถือว่าเป็น Code Macro

ฟังก์ชั่นของ Excel 4 Macro Function ตามตัวอย่างด้านล่าง จะเป็นการแสดงเลขลำดับของสีที่จัด Format ให้กับข้อมูล ซึ่งเราสามารถจัดเรียงข้อมูลด้วยเลขลำดับสีจากผลลัพธ์ของฟังก์ชั่นดังกล่าว เพื่อให้สีเดียวกันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดการข้อมูลต่อไป

ตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูลตามสี

SortColor

ไม่มีความคิดเห็น: