หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การลบชื่อที่ให้ไว้กับเซลล์จำนวนมากในคราวเดียว (VBA)

การให้ชื่อไว้กับเซลล์หรือช่วงเซลล์จำนวนมากจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น หากไม่ใช้ชื่อนั้น ๆ แล้วควรจะทำการลบชื่อทิ้งไป การลบชื่อโดยเข้าเมนู Insert > Name > Define จะสามารถลบได้คราวละชื่อเท่านั้น หากต้องการลบชื่อจำนวนมาก ๆ ออกทั้งหมดในคราวเดียว ควรใช้ VBA ครับ ซึ่ง Code มีเพียงไม่กี่บรรทัดตามด้านล่าง

Sub DeleteNames()
Dim n As Name
On Error Resume Next
For Each n In Names
n.Delete
Next n
End Sub
1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สุดยอดครับหามานานละ