หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การนับจำนวนข้อมูลในตารางตามกลุ่มข้อมูลด้วย PivotTable

สำหรับการนับข้อมูลบางกรณีเช่นข้อมูลตามรูปภาพด้านล่างนี้

DoublePivotTable

จะเห็นว่าตามตามรางด้านบน จะมีกลุ่มตัวเลขที่ซ้ำ ๆ กัน เช่น 144 มีการซ้ำ 3 ครั้ง 525 มีการซ้ำ 3 ครั้ง เป็นต้น หากเราต้องการนับว่า Group 144 มีตัวเลข 52 อยู่กี่จำนวน หรือ Group 525 มีเลข 55 อยู่กี่จำนวน จะค่อนข้างลำบากในการใช้สูตรในการนับ วิธีการที่จะช่วยได้ในการนับตัวเลขตามความต้องการข้างต้น สามารถใช้ PivotTable เข้ามาช่วยได้ครับ โดยทำ PivotTable 2 รอบ

รอบแรกให้ทำ PivotTable แบบ Multiple Consolidation Ranges จากนั้น Double Click ช่องยอดรวมทั้งหมดเพื่อให้โปรแกรมสร้าง Database ออกมาใหม่อีก 1 ชุด และเราใช้ข้อมูลชุดนี้ในการทำ PivotTable อีกครั้งเพื่อนับจำนวนข้อมูลแต่ละ Group ตามต้องการ ดูภาพประกอบด้านล่างครับ

PivotMultiData

ไม่มีความคิดเห็น: