หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เทคนิคการนำชื่อที่ให้ไว้กับเซลล์จำนวนมาก ๆ มาใช้ในการสร้างสูตรได้อย่างรวดเร็ว

ในกรณีต้องการเขียนสูตรโดยนำชื่อที่ให้กับเซลล์มาใช้ในสูตรนั้น หากมีการให้ชื่อไว้กับเซลล์จำนวนมากจะขาดความสะดวกในการนำมาใช้ โดยปกติใน Excel 2003 สามารถเข้าเมนู Insert > Name > Paste แล้วค่อยคลิกเลือกชื่อที่ต้องการ ซึ่งการทำเช่นนี้จะค่อนข้างเสียเวลาในการสร้างสูตรจำนวนหลาย ๆ สูตรที่ใช้ชื่อในการสร้างสูตรที่แตกต่างกัน เพราะต้องละมือจากคีย์บอร์ดไปใช้เมาส์ในการเข้าเมนูและคลิกเลือกชื่อที่ต้องการ

วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความสะดวกมากขึ้นคือการใช้ Shortcut ครับ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้ง Excel 2003 และ 2007 โดยในระหว่างการเขียนสูตรและต้องการนำชื่อที่ให้ไว้กับเซลล์มาใช้ในสูตร สามารถกดแป้น F3 หรือ Alt+I, N, P จากนั้นสามารถคีย์อักขระแรกของชื่อเซลล์ที่ให้ไว้จะสามารถไปยังชื่อที่ให้ไว้ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาได้มากกว่าการเข้าเมนูจากการคลิกเมาส์ สามารถดูตัวอย่างได้ตามรูปด้านล่างครับ

ภาพการใช้ Shortcut ในการเลือกชื่อที่ให้ไว้กับเซลล์เพื่อนำมาใช้ในสูตร

PasteNameShortCut

4 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เพิ่มเติมแบ่ง ๆ กัน :)
Alt+i,n,p ใช้ F3 แทนได้บนเซลใด ๆ
gaka

คนควน กล่าวว่า...

ครับ F3 ผมก็เขียนไว้แล้วในบทความครับ ก่อน Alt+I,N,P :)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอิก สงสัยอ่านไวไปนิด ขอบคุณครับ
gaka

คนควน กล่าวว่า...

ครับผม ยินดีครับ เนื่องจากผมเองพอจะถนัดคีย์สัมผัสแต่หากต้องกด F3 จะต้องมองแป้นถึงจะสามารถกดแป้นได้ถูกตต้องก็เลยจับภาพเป็น Alt+I,N,P ซึ่งผมถนัดกว่าน่ะครับ