หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการนำภาพมาแสดงใน Comment แบบ Dynamic

การนำภาพมาแสดงใน Comment เป็นวิธีที่ช่วยอธิบายค่าในเซลล์ได้ดีมากวิธีหนึ่งครับ เนื่องจาก Comment นั้นสามารถที่จะกำหนดให้ซ่อนเอาไว้ได้ เมื่อนำเมาส์มาชี้ในเซลล์จึงค่อยแสดง Comment ออกมา

สำหรับวิธีที่จะแนะนำต่อไปนี้นั้นใช้ VBA เข้ามาช่วยเพื่อแสดงรูปตามค่าในเซลล์ เมื่อเปลี่ยนค่าในเซลล์แล้ว ภาพใน Comment ก็จะเปลี่ยนตาม Surprised smile

ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ

  1. เก็บภาพไว้ใน Folder ที่กำหนด ตามตัวอย่างนี้เก็บไว้ที่ Folder D:
  2. นำรายชื่อภาพที่ต้องการแสดงมาไว้ในตาราง Excel ตามตัวอย่างจะเก็บไว้ที่ D2:D5
  3. สร้าง Validation ที่เซลล์ A1 โดยนำค่าตามข้อ 2. มาแสดงเพื่อให้มี Dropdown สำหรับเลือกค่าที่ต้องการได้
  4. เขียน VBA Code ตามด้านล่าง โดย

Smile วาง Code ด้านล่างไว้ที่ Sheet1

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$A$1" Then
ChangePicInComment
End If
End Sub

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$A$1" Then
Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentAndIndicator
Else
Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentIndicatorOnly
End If
End Sub


Winking smile และวาง Code ด้านล่างไว้ที่ Module ปกติSub ChangePicInComment()
Dim PicName As String
On Error Resume Next
PicName = Range("A1")
Range("A1").Comment.Shape.Select
Selection.ShapeRange.Fill.UserPicture "D:\" & PicName & ".jpg"
Range("A1").Select
End Sub


ภาพการนำภาพมาแสดงใน Comment แบบ Dynamic

PicInCmt

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำตามขั้นตอนแล้วค่ะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ

คนควน กล่าวว่า...

ส่งตัวอย่างที่ลองทำแล้วไปที่ http://www.snasui.com จะช่วยดูให้ครับ