หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการแทรกสัญญลักษณ์ต่าง ๆ ในข้อความในตำแหน่งที่ไม่แน่นอน

กรณีที่ต้องการแทรกสัญญลักษณ์ในข้อความต่าง ๆ โดยตำแหน่งการแทรกไม่แน่นอน ทั้งข้อความแวดล้อมตำแหน่งที่ต้องการแทรกไม่เหมือนกันนั้นจะยิ่งยุ่งยากในการแทรกมากขึ้น ทั้งยังไม่สามารถจะใช้การค้นหาและแทนที่มาใช้ได้ครับ

แต่ถึงจะยุ่งยากอย่างไรก็ตามก็ไม่เกินความสามารถของฟังก์ชั่นที่ Excel ได้เตรียมไว้ให้ เพียงแต่ค่อนข้างจะซับซ้อนและต้องทำเป็นสูตร Array ซึ่งจะยกตัวอย่างการแทรกสัญญลักษณ์ “ / “ ในข้อความต้นฉบับเพื่อให้เป็นข้อความใหม่ตามภาพด้านล่าง Winking smile

ภาพตัวอย่างการแทรกสัญญลักษณ์ “ / “ ในข้อความในตำแหน่งที่ไม่แน่นอน

AdvanceSubstitute

จากภาพด้านบนจะเห็นว่าที่เซลล์ A2:A3 นั้นเป็นข้อความที่ประกอบด้วยชื่อคนแจ้งตามด้วยหน้าที่ที่ทำ และเราต้องการแทรก “ / “ ไว้ท้ายชื่อคนแจ้ง โดยมีฐานข้อมูลชื่อคนแจ้งที่เซลล์ A10:A14

เราสามารถทำดังนี้ครับ

ที่เซลล์ B2 คีย์สูตรเพื่อแทรกสัญญลักษณ์หลังชื่อคนแจ้ง

=SUBSTITUTE(A2,INDEX($A$10:$A$14,MATCH(MIN(LEN(SUBSTITUTE(A2,$A$10:$A$14,""))),LEN(SUBSTITUTE(A2,$A$10:$A$14,"")),0)),INDEX($A$10:$A$14,MATCH(MIN(LEN(SUBSTITUTE(A2,$A$10:$A$14,""))),LEN(SUBSTITUTE(A2,$A$10:$A$14,"")),0))&" / ")

Ctrl+Shift+Enter > Copy ไปด้านล่าง ซึ่งการกดแป้นให้รับสูตรต้องกดแป้น Ctrl+Shift ค้างไว้แล้วตามด้วย Enter จะกดแป้น Enter อย่างเดียวไม่ได้ครับ หากกดแป้นถูกต้องจะเห็นเครื่องหมายปีกกาคร่อมสูตร ปีกกานี้จะคีย์เข้าไปเองไม่ได้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสูตร จะต้องกดให้รับสูตรด้วย Ctrl+Shift+Enter ทุกครั้ง Surprised smile

หลักการของสูตรคือ หาว่ามีข้อมูลในตำแหน่งใดในช่วง A10:A14 อยู่ในข้อความที่ A2 ก็ให้นำค่าในตำแหน่งนั้นมาเชื่อมด้วย “ / “ แล้วเปลี่ยนแทนข้อมูลเดิม Open-mouthed smile

ไม่มีความคิดเห็น: