หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จัดรูปแบบตัวเลขในข้อความที่นำมาเชื่อมกัน

ปกติแล้วเราสามารถนำข้อความมาเชื่อมกันได้ด้วยเครื่องหมาย & หรือฟังก์ชั่น Concatenate แต่หากเชื่อมข้อความกับตัวเลขแล้ว ข้อความที่เป็นตัวเลขจะไม่มีคอมม่าคั่น แถมหากมีจุดทศนิยมด้วย จะแสดงจุดทศนิยมทั้งหมดเท่าที่มี

สมมุติ

  • A1 = ยอดขายต่อหน่วย
  • B1 = 2,030.648395

ที่เซลล์ใด ๆ หากเราเชื่อมข้อความ A1 และ B1 เข้าด้วยกันโดยใช้สูตร

=A1&" เท่ากับ "&B1&" บาท"

จะแสดงผลเป็น ยอดขายต่อหน่วย เท่ากับ 2030.648395 บาท

ซึ่งมีทศนิยมเกินความจำเป็น นอกจากนี้ยังไม่มีคอมม่าคั่นในตำแหน่งหลักพัน

การแก้ไข สามารถใช้สูตร Text ในการจัดรูปแบบข้อมูลที่เป็นตัวเลข ซึ่งสามารถเขียนสูตรใหม่ได้ดังนี้

=A1&" เท่ากับ "&Text(B1,"#,##0.00")&" บาท" หรือ

=A1&" เท่ากับ "&Fixed(B1,2)&" บาท"

จะแสดงผลลัพธ์เป็น ยอดขายต่อหน่วย เท่ากับ 2,030.65 บาท

ซึ่งมีคอมม่าคั่นสำหรับหลักพันและปัดเศษให้เป็น 2 ตำแหน่ง Winking smile

ไม่มีความคิดเห็น: