หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การย้ายแถวหรือคอลัมน์แบบลัด

เราสามารถย้ายแถวหรือคอลัมน์หรือย้ายเซลล์ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยเมาส์ด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยการคลิกขวา สมมุติต้องการย้ายคอลัมน์ C มาไว้ที่คอลัมน์ A ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่หัวคอลัมน์ C
  2. นำเมาส์ไปชี้ที่ขอบของพื้นที่ที่ถูกเลือกจนเห็นลูกศรเป็น 4 ทิศ
  3. คลิกขวาค้างแล้วลากไปวางที่คอลัมน์ A แล้วปล่อยเมาส์
  4. เลือก Shift right and move

การย้ายแถวก็ใช้วิธีเดียวกัน จากนั้นเลือก Shift down and move

มีวิธีที่เร็วกว่าคือ Surprised smile

  1. คลุมแถวที่ต้องการจะย้าย
  2. ชี้ไปยังขอบพื้นที่ที่ถูกเลือก + กดแป้น Shift ค้างไว้
  3. คลิกเมาส์ซ้ายค้าง ลากแล้วนำไปปล่อยยังแถวเป้าหมาย

ทดลองย้ายเซลล์ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยลักษณะเดียวกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น: