หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กลับเครื่องหมายลบด้านหลังตัวเลขให้มาอยู่ด้านหน้า

Smile ในบางข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น เช่น Export มาจาก SAP ตัวเลขที่มีค่าเป็นลบเครื่องหมายลบจะอยู่ด้านหลังตัวเลข การจะกลับเครื่องหมายลบให้มาอยู่ด้านหน้าตัวเลขให้ทำดังนี้

  1. คลุมคอลัมน์ที่เป็นตัวเลข (คลุมครั้งละ 1 คอลัมน์เท่านั้น)
  2. เข้าเมนู Data เลือก Text to columns
  3. Finish

1 ความคิดเห็น:

Name : Moo Bin กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ