หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552

การตัดข้อความออกเป็นหลายบรรทัด

Excel มีความสามารถประการสำคัญที่มักไม่ค่อยได้ใช้งาน อาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่า Excel สามารถทำได้ คือ การตัดข้อมูลที่กรอกมาในเซลล์เดียวหลาย ๆ อักขระ ออกเป็นหลายบรรทัด ซึ่งข้อมูลที่มีกรอกมาในเซลล์เดียวหลายอักขระนั้น ปกติแล้วจะเป็นการ Copy มาจากแหล่งอื่นเช่นจาก Webboard เป็นต้น

ใน 1 เซลล์ของ Excel 2003 แม้สามารถจะบรรจุอักขระได้ถึง 32,767 อักขระ แต่สามารถมองเห็นในเซลล์ได้แค่ 1,024 อักขระเท่านั้น ดังนั้น หากเรามีข้อความที่ยาวมาก จำเป็นจะต้องแบ่งไปในบรรทัดอื่น ๆ เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย

การแบ่งข้อความนี้เองที่ Excel มีมาให้แต่เราไม่ค่อยได้ใช้ หรืออาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าสามารถทำได้ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกได้มาก

ยกตัวอย่างเช่น เรา Copy ข้อความในย่อหน้าที่ 2 ด้านบนไปวางในเซลล์ A1

สามารถที่จะแบ่งข้อความเป็นหลายบรรทัดเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้นดังนี้

  1. คลุมข้อมูจาก A1:D1 เพื่อต้องการแบ่งข้อความจากเซลล์เดียวให้มีความยาว 4 คอลัมน์
  2. เข้าเมนู Edit > Filter
  3. เลือก Justify > OK

จากการกำหนดตามด้านบน Excel จะทำการแบ่งข้อความให้เราความยาวไม่เกิน 4 คอลัมน์ และจำนวนบรรทัดจะถูกจัดให้เหมาะสมกับข้อความ

ไม่มีความคิดเห็น: