หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

การกรองให้เรียงลำดับโดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย

สำหรับงานบัญชีที่ต้องมีการกระทบยอดเพื่อล้างบัญชีมักจะมีความยุ่งยากและเสียเวลาในการจับคู่ เนื่องจากจำนวนที่เป็นค่าบวกและค่าลบเมื่อกรองออกมาแล้วจะถูกจัดเรียงแยกต่างหากจากกัน

การกรองโดยปกติสามารถกรองค่าน้อยไปหามาก หรือค่ามากไปหาน้อย หรือแม้จะสามารถกรองตามเงื่อนไขได้ แต่ก็ไม่สามารถกรองโดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายบวกลบได้ ดังนั้นตัวเลขเท่ากันแต่เครื่องหมายต่างกัน จะไม่ถูกกรองมาอยู่ด้วยกัน

การกรองโดยไม่คำนึงเครื่องหมายจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิค ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการใช้สูตรและไม่ใช้สูตร

สมมุติข้อมูลอยู่ในช่วง A1:D1000 โดย A1:D1 คือชื่อ Field และ D2:D1000 คือค่าที่ต้องการกรองข้อมูล

A. การกรองโดยไม่คำนึงเครื่องหมายโดยการใช้สูตร

 1. เพิ่มคอลัมน์ E เพื่อเป็นคอลัมน์ช่วย ที่ E1 เขียนชื่อ Field
 2. ที่ E2 คีย์สูตร
  =Abs(D2)
  Enter แล้ว Copy ลงด้านล่าง สูตรนี้จะ Absolute ค่าในคอลัมน์ D หมายความว่าค่าใดที่เป็นบวกก็จะเป็นบวกเช่นเดิม ส่วนค่าที่เป็นลบจะกลายเป็นค่าบวก
 3. ทำการกรองข้อมูลใหม่ตามคอลัมน์ E

B. การกรองโดยไม่ใช้สูตร

 1. เพิ่มคอลัมน์ E เพื่อเป็นคอลัมน์ช่วย ที่ E1 เขียนชื่อ Field
 2. Copy D2:D1000 หากเดิมเป็นสูตร ก็จะวางแบบค่าที่ E2:E1000 ถ้าเดิมเป็นค่าที่ไม่ใช่สูตรก็วางแบบธรรดาที่ E2:E1000
 3. คลุมคอลัมน์ E แล้วเข้าเมนู Edit > Replace > ช่อง Find what: คีย์เครื่องหมาย - (ลบ) > ช่อง Replace with: ปล่อยว่าง > คลิกปุ่ม Replace all
  การทำเช่นนี้จะเป็นการลบเครื่องหมายลบที่อยู่หน้าตัวเลขออกไป จะทำให้ค่าที่เป็นลบกลายเป็นบวก สำหรับค่าใดที่เป็นบวกอยู่แล้วก็เป็นบวกเช่นเดิม
 4. ทำการกรองข้อมูลใหม่ตามคอลัมน์ E

ไม่มีความคิดเห็น: