หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การเปลี่ยนตัวอักษรในภาษาอังกฤษให้เป็นตัวเล็ก, ใหญ่ หรือ ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ (VBA)

สำหรับการเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ หรือตรงกันข้ามหรือเปลี่ยนจากคำนำหน้าให้เป็นตัวใหญ่ โดยปกติสามารถใช้ฟังก์ชั่น Upper(), Lower() หรือ Proper() ได้

แต่หากข้อมูลที่ได้รับมากระจัดกระจายในตำแหน่งที่ไม่แน่นอน จะทำให้ใช้ฟังก์ชั่นในการจัดการได้ยาก หากใช้ VBA มาจัดการแทนค่อนข้างจะง่ายกว่า ซึ่งตัวอย่างการใช้ VBA ในการจัดการข้อมูลสามารถดูได้ตามด้านล่างครับ

A. การเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวเล็กทั้งไฟล์

Sub ChagetoLower()
Dim r As Range
Dim i As Integer
For i = 1 To Worksheets.Count
For Each r In Worksheets(i).UsedRange
r = LCase(r)
Next r
Next i
End Sub

B. การเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่ทั้งไฟล์


Sub ChagetoUpper()
Dim r As Range
Dim i As Integer
For i = 1 To Worksheets.Count
For Each r In Worksheets(i).UsedRange
r = UCase(r)
Next r
Next i
End Sub


C. การเปลี่ยนให้ตัวอักษรขึ้นต้นแต่ละคำด้วยตัวใหญ่ทั้งไฟล์Sub ChagetoProper()
Dim r As Range
Dim i As Integer
For i = 1 To Worksheets.Count
For Each r In Worksheets(i).UsedRange
r = Application.WorksheetFunction.Proper(r)
Next r
Next i
End Sub1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็ดีนะครับ เพราะเผื่อต้องการตัวอักษรที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับ